Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Actualiteit vluchtelingen

maandag 7 september 2015/Categorieën: Nieuws

Op dit moment zijn duizenden mensen op de vlucht voor conflicten en geweld in eigen land. Deze vluchtelingen hebben huis en haard verlaten en zijn op zoek naar veiligheid voor zichzelf en hun gezin.

Vanuit de ouders en het team zijn vragen gekomen welke concrete bijdrage wij kunnen leveren om deze vluchtelingen te helpen.  Namens school is daarom contact gezocht met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en is de vraag voorgelegd.

De publieksvoorlichter van het COA geeft aan op dit moment overspoeld te worden met dergelijke aanvragen en ook, dat ze op een later moment graag terugkomt op ons aanbod.

Voor nu houden wij op Wolters dus geen inzamelingsactie. Vanzelfsprekend zullen de groepsleerkrachten in de klas op leeftijds-adequate wijze aandacht besteden aan deze wrange actualiteit.