Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Aandachtsfunctionaris

maandag 2 november 2015/Categorieën: Informatie

U kent haar wellicht in haar rol van intern begeleider van de kleutergroepen. Of als oud-groepsleerkracht van uw inmiddels volwassen kind(eren), want zo lang loopt zij al mee op Wolters. Eveline Flink is aandachtsfunctionaris.Wat dat inhoudt, vertelt zij u zelf aan de hand van onderstaande vragen:

Je hebt al een lange loopbaan op Wolters. Kun je daar iets meer over vertellen?
Dat kan je wel zeggen ja, ik behoor tot het meubilair, haha. Intussen ben ik al 29 jaar werkzaam op Wolters. In mijn loopbaan heb ik lang de groepen 1 en 2 lesgegeven en later ook groep 3 en 4. 

Nu ben ik dan sinds 2 jaar intern begeleider. Hiervoor volg ik een studie, die ik positief hoop af te sluiten in juni dit jaar.

Hoe zou jij jezelf omschrijven? 
Als een mensenmens. Ik ben empatisch en sociaal ingesteld, zowel in mijn werk als privé. Ik hou wel van een feestje en kom bij Wolters hierin ook aan mijn trekken.

Naast je werk als IB’er van groep 1 en 2, ben je nu ook aandachtsfunctionaris binnen de school. Kun je toelichten wat dat laatste precies inhoudt?
Elke instantie die met kinderen werkt wordt geadviseerd een aandachtsfunctionaris aan te stellen. Een aandachtsfunctionaris heeft extra oog voor de veiligheid van het kind. Het kan voorkomen dat een gezin in de knel komt, denk aan de Sire campagnes, door een (v)echtscheiding waar het kind de dupe van is of door verbaal/fysiek geweld binnen een gezin. Je kan je voorstellen dat dit een bedreigde situatie is voor het kind, hierdoor kan de emotionele ontwikkeling van het kind in  het gedrang komen. Mochten er signalen zijn dat de veiligheid van een leerling in gevaar is, brengt een aandachtsfunctionaris samen met de betrokken leerkracht en directie de signalen in kaart.

De volgende stap is om met ouders rond de tafel te zitten om samen, met nadruk op samen, te kijken hoe we het kind/gezin weer op de rit krijgen.

Voor aandachtsfunctionaris heb ik een training gevolgd bij JSO en word ik voorzien van genoeg input om bij de tijd te blijven. Daarnaast werk ik samen met ketenpartners zoals het Centrum van Jeugd en Gezin en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Vooral de A van Advies is belangrijk om te noemen omdat één van hun speerpunten een adviserende functie is. We gaan ervan uit dat elke ouder het beste voor heeft met zijn kind maar door omstandigheden dit uit het oog kan verliezen.

Wanneer ben je bereikbaar?
Op dinsdag en donderdag werk ik op Wolters, ik zit in het kamertje links naast Nicoline de directeur.

Wat maakt, dat je al zoveel jaren op Wolters werkt?
Met kinderen werken is het leukste wat er is. Er is geen dag hetzelfde en het komt eigenlijk nooit voor dat ik geen zin heb om naar mijn werk te gaan. Wat het daarnaast zo bijzonder maakt op Wolters, is dat er veel kan. Omdat het een éénpitter is, hoeft het niet over zoveel schijven als je iets wil. Het is een goede school met een heel gezellig, warm team waarvan er velen ook al jaren werken. Dat zegt genoeg denk ik.

Wij hebben een aardig beeld inmiddels. Is er nog iets, dat je ons wil vertellen?
Ja, dat ik hoop dat ouders en school elkaar goed kunnen vinden in het belang van het kind, samenwerking is toch de sleutel tot succes. Een evenwichtig kind afleveren in deze maatschappij is wat wij toch allemaal voor ogen hebben.