Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

7-minutenavond

vrijdag 20 november 2015/Categorieën: Informatie

Op woensdag 25 november worden de voortgangsgesprekken met de ouders van groep 1 t/m 7 gevoerd tijdens de 7-minutenavond. In leerjaar 8 worden deze gesprekken 's-middags gevoerd in het bijzijn van de ouders én de leerling. Op de 7-minutenavond komen onderstaande thema's aan bod.

1. Het kind in de klas en op het plein
U kunt dan denken aan aspecten als: Houding t.o.v. lesstof, medeleerlingen, leerkracht, maatwerk, huiswerk e.d.)

2. Het kind thuis
Hoe gaat het thuis? Wat vertelt de leerling thuis over school? Wat moeten we weten?

3. Aandachtspunten
Waar leggen we de accenten de komende periode? Sociaal-emotioneel, Taal, Rekenen, Motoriek

Zo proberen wij samen met ouders een compleet beeld te vormen van de huidige situatie van het kind en hoe we daar op in kunnen spelen de komende periode.