Terug naar het beginscherm            
Aanmelden  >  Aanmelding groep 1

Aanmelden voor groep 1

Kinderen kunnen, conform de wet op Primair Onderwijs vanaf de leeftijd van 3 jaar worden aangemeld. 

Stadsbreed systeem - let op!

Veel basisscholen in Den Haag zijn overgegaan op een stadsbreed toelatingssysteem. Dit betekent dat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op die deelnemende scholen centraal geregeld is. Alle ouders wonend in Den Haag ontvangen daarover t.z.t. een informatiebrief van de gemeente Den Haag.

Schoolvereniging Wolters kiest ervoor niet mee te doen aan dit systeem. 

Dat betekent dat u uw kind rechtstreeks op Wolters aan kunt melden, naast het gemeentelijke systeem waaraan u ook nog deel kunt nemen. 

 

 

Bezoek de school

Als u van plan bent aan te melden, dan geniet het onze voorkeur dat u de school een keer bezocht hebt, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.
NB: Op dit moment kunnen wij, vanwege COVID-19, helaas geen rondleidingen geven. 

Wilt u meer informatie kunt u een mailtje sturen naar administratie@schoolverenigingwolters.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Ingrid Leeksma op  0703242630.

Uw kind is nog geen 3 jaar  
U kunt direct aangeven serieus belangstelling te hebben voor toekomstige aanmelding. Dat kan door u op te geven voor de lijst van belangstellenden middels dit BELANGSTELLENDENFORMULIER.
Door plaatsing op deze lijst verzekert u zich ervan dat u tijdig alle informatie ontvangt om uw kind op Wolters aan te kunnen melden. Wij op onze beurt kunnen een betere inschatting maken hoeveel leerlingen met voorrang zijn aangemeld en of er sprake zal zijn van overaanmelding. Uiteraard zullen wij u daar goed over informeren. 
Via de link kunt u het formulier openen. Let op: Zorg dat u het eerst downloadt en opslaat op uw eigen PC voordat u het digitaal invult. Daarna kunt u het mailen naar administratie@schoolverenigingwolters.nl
Als uw gegevens verwerkt zijn in de lijst, ontvangt u een unieke code die u kunt vermelden als u contact met de school heeft. Aanmelding op de lijst verplicht u tot niets.

Uw kind is 3 jaar of ouder  
Is uw kind 3 jaar, dan kunt u aanmelden met het AANMELDFORMULIER . Via de link kunt u het formulier openen. Let op: Zorg dat u het eerst downloadt en opslaat op uw eigen PC voordat u het digitaal invult. Daarna kunt u het mailen naar administratie@schoolverenigingwolters.nl
Kinderen die vier jaar worden na 1 juni, worden pas in het nieuwe schooljaar toegelaten.

Aanmeldperioden
Aan de hand van het vakantierooster wordt jaarlijks aangegeven in welke 4 weken de aanmelding kan plaatsvinden en wanneer het proces van loting/matching is gerealiseerd en met de ouders wordt gecommuniceerd over de toelating.

Ter voorkoming dat er voor oudere 3-jarigen nog wel plaats is maar voor 3-jarigen die later in het jaar jarig zijn geen plaats meer is, werkt Wolters met aanmeldperioden:

De kinderen kunnen worden aangemeld in de volgende aanmeldperioden:

Uw kind wordt 3 jaar in de periode:                              Meld uw kind aan bij de school in de periode: 
1 juli 2020 tot en met 30 september 2020   16 september 2020 tot en met 30 september
1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020                         14 december 2020 tot en met 8 januari 2021
1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021   22 maart 2021 tot en met 6 april 2021
1 april 2021 tot en met 30 juni 2021   21 juni 2021 tot en met 2 juli 2021
1 juli 2021 tot en met 30 september 2021   16 september 2021 tot en met 30 september 2021

 

Voorrang
Wij hanteren de volgende voorrangsregels op Wolters: 
- de aangemelde leerling heeft een broertje of zusje dat onderwijs volgt op Wolters
- de aangemelde leerling woont in postcodegebied: 2596 of 2597 of 2585 of 2587
- de aangemelde leerling is kind van een oud-leerling van Wolters
- de aangemelde leerling is kind van een medewerker van Wolters

Aanmelden voor groepen 2 t/m 8
Klik HIER

Uw kind is 3 jaar of ouder  
Is uw kind 3 jaar, dan kunt u aanmelden met het AANMELDFORMULIER dat u via de link kunt downloade