Terug naar het beginscherm            
Aanmelden  >  Aanmelding groep 1

Aanmelden voor groep 1

 

Kinderen kunnen, conform de wet op Primair Onderwijs vanaf de leeftijd van 3 jaar worden aangemeld.

Actuele informatie over het aanmelden van uw kind voor het basisonderwijs


Aanmelden nu niet mogelijk.


Het aanmelden van kinderen voor de basisschool is door de Covid-maaatregelen uitgesteld.
Het gaat om kinderen die
geboren zijn tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017. Zij vallen onder de 2e aanmeldperiode.

Kinderen die vallen onder de 2e aanmeldperiode, kunnen aangemeld worden in de aangepaste 3e aanmeldperiode:

van 15 juni tot en met 3 juli 2020Bezoek de school

Als u van plan bent aan te melden, dan geniet het onze voorkeur dat u de school een keer bezocht hebt, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. 

Op dit moment is het i.v.m. de Covid-maatregelen niet mogelijk om de school te bezoeken. Wilt u meer informatie kunt u een mailtje sturen naar administratie@schoolverenigingwolters.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Uw kind is nog geen 3 jaar  
U kunt direct aangeven serieus belangstelling te hebben voor toekomstige aanmelding. Dat kan door u op te geven voor de lijst van belangstellenden middels dit BELANGSTELLENDENFORMULIER.
Door plaatsing op deze lijst verzekert u zich ervan dat u tijdig alle informatie ontvangt om uw kind op Wolters aan te kunnen melden. Wij op onze beurt kunnen een betere inschatting maken hoeveel leerlingen met voorrang zijn aangemeld en of er sprake zal zijn van overaanmelding. Uiteraard zullen wij u daar goed over informeren. 
Via de link kunt u het formulier openen. Let op: Zorg dat u het eerst downloadt en opslaat op uw eigen PC voordat u het digitaal invult. Daarna kunt u het mailen naar administratie@schoolverenigingwolters.nl
Als uw gegevens verwerkt zijn in de lijst, ontvangt u een unieke code die u kunt vermelden als u contact met de school heeft. Aanmelding op de lijst verplicht u tot niets.

Uw kind is 3 jaar of ouder  
Is uw kind 3 jaar, dan kunt u aanmelden met het AANMELDFORMULIER . Via de link kunt u het formulier openen. Let op: Zorg dat u het eerst downloadt en opslaat op uw eigen PC voordat u het digitaal invult. Daarna kunt u het mailen naar administratie@schoolverenigingwolters.nl
Kinderen die vier jaar worden na 1 juni, worden pas in het nieuwe schooljaar toegelaten.

Aanmeldperioden
Aan de hand van het vakantierooster wordt jaarlijks aangegeven in welke 4 weken de aanmelding kan plaatsvinden en wanneer het proces van loting/matching is gerealiseerd en met de ouders wordt gecommuniceerd over de toelating.

Ter voorkoming dat er voor oudere 3-jarigen nog wel plaats is maar voor 3-jarigen die later in het jaar jarig zijn geen plaats meer is, werkt Wolters met aanmeldperioden:

Voor het schooljaar 2019 – 2020 kunnen kinderen worden aangemeld in de volgende aanmeldperioden:

Uw kind wordt 3 jaar in de periode:                              Meld uw kind aan bij de school in de periode: 
1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019                         16 december 2019 tot en met 10 januari 2020
1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020   23 maart 2020 tot en met 3 april 2020
1 april 2020 tot en met 30 juni 2020   22 juni 2020 tot en met 3 juli 2020
1 juli 2020 tot en met 30 september 2020   16 september 2020 tot en met 30 september 2020

 

Voorrang
Wij hanteren de volgende voorrangsregels op Wolters: 
- de aangemelde leerling heeft een broertje of zusje dat onderwijs volgt op Wolters
- de aangemelde leerling woont in postcodegebied: 2596 of 2597 of 2585 of 2587
- de aangemelde leerling is kind van een oud-leerling van Wolters
- de aangemelde leerling is kind van een medewerker van Wolters

Stadsbreed systeem - let op!
Veel basisscholen in Den Haag zijn overgegaan op een stadsbreed toelatingssysteem. Dit betekent dat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op die deelnemende scholen centraal geregeld is. Alle ouders wonend in Den Haag ontvangen daarover t.z.t. een informatiebrief van de gemeente Den Haag.

Schoolvereniging Wolters kiest ervoor niet mee te doen aan dit systeem. 

Dat betekent dat u uw kind rechtstreeks op Wolters aan kunt melden, naast het gemeentelijke systeem waaraan u ook nog deel kunt nemen. 

Aanmelden voor groepen 2 t/m 8
Klik HIER

Uw kind is 3 jaar of ouder  
Is uw kind 3 jaar, dan kunt u aanmelden met het AANMELDFORMULIER dat u via de link kunt downloade