Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Contact

Bezoekadres
Utenbroekestraat 2
2597 PH  ’s-Gravenhage

Telefonisch contact

Wij zijn, behoudens de schoolvakanties, alle werkdagen telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur op: 

TELEFOONNUMMER: 070 - 324 26 30

 Voor vragen over aanmeldingen en de administratie kunt u contact opnemen met Ingrid Leeksma via administratie@schoolverenigingwolters.nl

Email

Algemeen: administratie@schoolverenigingwolters.nl
Medewerkers: Klik hier
Voor vragen over het Ouderportaal: parnassys@schoolverenigingwolters.nl

Contactgegevens teamleden
Deze staan onder de roze tab Medewerkers

Contactgegevens overig
Jaarlijks in september ontvangen ouders via de mail een bestand met de contactgegevens van bestuur, directie, medezeggenschapsraad, oudercommissie etc.