Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Agenda & Roosters  >  Vakanties 2021 2022

Vakantieplanning 2019 - 2020

Start schooljaar   maandag 2 september
Studiedag 1             maandag 16 september
Prinsjesdag           dinsdag 17 september
Herfstvakantie         maandag 21 oktober  t/m  vrijdag 25 oktober 
Sinterklaasfeest    5 december vanaf 12.30 uur vrij
Kerstvakantie           vrijdag 20 december  t/m vrijdag 3 januari
Studiedag 2             vrijdag 14 februari
Voorjaarsvakantie   vrijdag 21 februari  t/m vrijdag 28 februari
Studiedag 3             maandag 16 maart 
Paasweekend           vrijdag 10 april  t/m maandag 13 april 
Meivakantie              maandag 27 april  t/m vrijdag 8 mei 
Hemelvaart donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
2e Pinksterdag         maandag 1 juni 
Studiedag 4               vrijdag 19  juni
Zomervakantie         vrijdag 17 juli  12.00 uur t/m vrijdag 28 augustus

NB: Voor de studiedagen 2 t/m 4 zijn wij afhankelijk van het bijscholingsaanbod van externe instellingen. Deze data zijn ten tijde van publicatie nog niet allemaal bekend. Het kan daarom zijn dat die studiedagen nog verplaatst worden. De Jaarplanning wordt jaarlijks begin juni gepubliceerd en rondgestuurd aan betrokkenen bij de school.