Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Agenda & Roosters  >  Vakanties 2021 2022

Vakantieplanning 2021 - 2022

Start schooljaar   maandag 30 augustus

Studiedag 1             maandag 20 september
Prinsjesdag           dinsdag  21 september
Herfstvakantie         maandag 18 oktober  t/m  vrijdag 22 oktober 
Sinterklaasfeest     december vanaf 12.30 uur vrij
Kerstvakantie           vrijdag 24 december  t/m vrijdag 7 januari
Studiedag 2             vrijdag  februari
Voorjaarsvakantie   vrijdag 26 februari  t/m vrijdag 4 maart
Studiedag 3             maandag  maart 
Paasweekend           vrijdag 15 april  t/m maandag 18 april 
Meivakantie              maandag 25 april  t/m vrijdag 6 mei 
Hemelvaart donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
2e Pinksterdag         maandag 6 juni 
Studiedag 4               vrijdag   juni
Zomervakantie         vrijdag 8 juli  12.00 uur t/m vrijdag 19 augustus

NB: Voor de studiedagen 2 t/m 4 zijn wij afhankelijk van het bijscholingsaanbod van externe instellingen. Deze data zijn ten tijde van publicatie nog niet allemaal bekend. Het kan daarom zijn dat die studiedagen nog verplaatst worden. De Jaarplanning wordt jaarlijks begin juni gepubliceerd en rondgestuurd aan betrokkenen bij de school.