Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Agenda & Roosters  >  Vakanties 2020 2021

Vakantieplanning 2020 - 2021

Het bestuurlijk platform regio Haaglanden heeft een vakantieregeling voor 2020 -2021 vastgesteld. Scholen mogen afwijken bij de herfst- en voorjaarvakantie. Wolters kiest ervoor de adviesdata te volgen. Een basisschool heeft de mogelijkheid de meivakantie met een week uit te breiden. Wolters kiest ervoor dit te doen: 

Studiedag 1              14 september
Prinsjesdag              15 september
Herfstvakantie 17 oktober tot en met 25 oktober       
Kerstvakantie          18 december tot en met 3 januari
Studiedag 2              
Voorjaarsvakantie   19 februari tot en met 28 februari
Studiedag 3             
Paasweekend          10 april tot en met 13 april
Meivakantie            24 april tot en met 9 mei
Hemelvaart      21 mei en 22 mei
Studiedag 4             
2e Pinksterdag 1 juni
Zomervakantie 17 juli tot en met 29 augustus  

V.w.b. de reikwijdte van de regeling is afgesproken om aansluiting te zoeken bij de geografische grenzen van het samenwerkingsverband po (en vo), nml. de gemeentes Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en de regeling van toepassing te verklaren op de scholen in die gemeentes.