Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Organisatie  >  Team Wolters

Team Wolters
Het team van Wolters kenmerkt zich als een hecht team dat hoofdzakelijk bestaat uit ervaren krachten. Het verloop is klein met als groot voordeel de rijke ervaring binnen het onderwijs en de ‘Wolterscultuur’. Tegelijk is het goed dat er sinds enkele jaren weer wat jonge aanwas is.

Contactgegevens

De contactgegevens van onze teamleden staan onder de roze tab Medewerkers

Team Wolters
Het team van Wolters kenmerkt zich als een hecht team dat hoofdzakelijk bestaat uit ervaren krachten. Het verloop is klein met als groot voordeel de rijke ervaring binnen het onderwijs en de ‘Wolterscultuur’. Tegelijk is het goed dat er sinds enkele jaren weer wat jonge aanwas is.
Team Wolters
Het team van Wolters kenmerkt zich als een hecht team dat hoofdzakelijk bestaat uit ervaren krachten. Het verloop is klein met als groot voordeel de rijke ervaring binnen het onderwijs en de ‘Wolterscultuur’. Tegelijk is het goed dat er sinds enkele jaren weer wat jonge aanwas

Het management
Het management bestaat uit een directeur, een adjunct-directeur en een organisatie-manager. De lijntjes met het team zijn kort, informeel waar dat kan en professioneel als de situatie daar om vraagt.

Interne begeleiding
De IB’ers zijn verantwoordelijk voor de zorg en onderwijsaanpassingen binnen de school. De IB’ers brengen maandelijks verslag uit aan de directie en adviseren de directie t.a.v. onderwijsbeleid. Zij fungeren als coach en klankbord voor de groepsleerkrachten en slaan de brug tussen praktijk en beleid. 

Leerkracht
De leerkracht is de spil van ons onderwijs; hij/zij is verantwoordelijk voor dertig kinderen. Dat vraagt gedegen kennis, een palet aan vaardigheden, een open houding en een flinke dosis karakter. Zowel het tempo van de ontwikkelingen in het onderwijs, als de digitalisering ervan en de toenemende eisen omtrent verantwoording en dossiervorming, vragen steeds weer nieuwe vaardigheden van de leerkracht. Onze leerkrachten staan open voor ontplooiing en ontwikkeling van het eigen handelen. Wij streven ernaar ons onderwijs zo in te richten dat voldaan wordt aan de eisen die de rijksoverheid stelt, zonder dat dit ten koste gaat van de eigenheid van onze teamleden.

Vakleerkrachten
Op Wolters hechten wij grote waarde aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Naast de aandacht voor beweging, kunst, cultuur en creatieve vakken in de klas, roosteren we op Wolters structureel tijd in voor deze belangrijke vakken. Aan de school zijn een gymnastiekleraar, een drama-docente, 2 leraren beeldende vorming en een muzieklerares verbonden. Met de inzet van deze vakleerkrachten realiseren wij dat ook in tijden waarin het lesprogramma dichtslibt, de kinderen altijd toekomen aan deze aandachtsgebieden.

Leraarondersteuners
De leraarondersteuners bekleden een flexibele rol binnen de organisatie. Hun takenpakket is de afgelopen jaren aangepast waarbij het accent meer op leerlingenzorg is gaan liggen. Hun hoofdtaak is het vervullen van uitvoerende taken bij het realiseren van onderwijs op maat. Zij worden aangestuurd door en assisteren de groepsleerkrachten. Naast deze hoofdtaak zijn de leraarondersteuners breed inzetbaar. Zo kunnen zij kortstondige afwezigheid van een groepsleerkracht opvangen, functioneren ze als eerste lijns-medewerkers voor ICT-perikelen en assisteren ze bij evenementen van allerlei aard. 

Conciërge
Aan de school is een conciërge verbonden. Hij draagt zorg voor klusjes in en om de school.