Terug naar het beginscherm            
Over de school  >  Identiteit  >  Aandachtspunten

Aandachtspunten voor de komende jaren
Op basis van zelf-analyse en rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen zijn aandachtspunten geformuleerd die de komende jaren extra belicht zullen worden. aandachtspunten zijn:

De opdracht van de school
• Eenduidig handelen door teamleden conform PBS
• Verbetering informatievoorziening aan ouders
• Verbetering groepsgevoel leerlingen

Onderwijs
• Handhaving en waar nodig verbetering leerprestatie
• Boeiend onderwijs aansluitend op de maatschappelijke ontwikkelingen
• Alle leerkrachten werken volgens de principes van convergente expliciete directe instructie
• Realisatie ICT-bekwaamheidsdoelen


Organisatie
• Voldoen aan ambities bestuursakkoord
• Leerkrachten werken efficiënt met Office365


Personeelsbeleid
• Teamleden werken middels een persoonlijk ontwikkelingsplan aan hun professionalisering
• Uitbreiding van stagebegeleiding van Pabo-studenten
• Het beleid per vakgebied wordt vormgegeven door de bijbehorende expertgroepen


In het schoolplan is e.e.a. meer uitgebreid omschreven.