Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Thuiswerk  >  Groep 6

Lieve kinderen,
Na de kerstvakantie gaan we thuiswerken. Op deze pagina lees je het Thuiswerkprogramma voor jouw groep.

Vragen? 
Je weet ons te bereiken via Teams.

Zelfstudie

Doorloop je de taken snel en vind je het leuk je verder te verdiepen, kies dan een zelfstudie hieronder: 
Ruimtevaart - Sterrenpraatjes -Team Talento - Creatief - Programmeren Leren Mediteren - Technisch schrijven - Kunst mer Car

Weekprogramma 6

Lesweek 20
maandag  1 februari  t/m vrijdag 5 februari

 

Maandag :  

08:30 - 09:00 Lezen / typen

09:00 - 10:15 Online les - Dagopening & Rekenen

                      Rekenen: B5 L14; opgaven met breuken herkennen in een verhaaltje

10.15 - 10:45 Pauze

10:45 - 12:00 Online les Spelling en Taal verwerken

10:45 - 12:00 Taal Verwerken T5 W4 L 16: Herhaling les over voegwoorden

                      Spelling Verwerken T5 W4 L 13: herhalen categorie: hijskraan en rugzak

12:00 - 12:45 pauze

12:45 - 14:00 Online les Naut les 4  6B les samen maken / 6A hoofdstuk herhalen

14:00 - 14:15 Muiswerk Begrijpend Lezen

14:15 - 14:45Online dag afsluiting

 

Dinsdag :  

08:30 - 09:00 Lezen / typen


09:00 - 10:15 Online les - Dagopening & Rekenen

09:00 - 10:15 Rekenen  B5 L15; In deze les herhaal je wat je hebt geleerd.

10:15 - 10:45 Pauze

10:45 - 12:00 Online les Taal & Spelling

10:45 - 12:00 Taal Verwerken T5 W4 L 17: we herhalen de les over als JE achter de PV staat

                      Spelling Verwerken T5 W4 L 14 We herhalen de categorie: IJS en TREIN

12:00 - 12:45 pauze

12:45 - 13:15 Online les redactiesommen 26

13:15 - 14:00 Nieuwsbegrip basisles: opdrachten en actief lezen

14:00 - 14:15 Typen/ Muiswerk Spelling

14:15 - 14:45 Online dag afsluiting + huiswerk Taal T5 les 9 nakijken

 

Woensdag :  

08:30 - 09:00 Lezen / Typen

09:00 - 10:15 Online les - Dagopening & Rekenen

09:00 - 10:15 Rekenen  B5 L16:Test jezelf

10:15 - 10:45 pauze

10:45 - 11:30 Online les Taal & Spelling

10:45 - 11:30 Taal Verwerken T5 W4 L19 herhalingsles gezegde

                      Spelling Verwerken T5 W4 herhalingsles 15 categorie GARAGE

11:30 - 12:00 Muiswerk tafels / heb je dit af? Muiswerk Rekenen

12:00 - 12:15  Begrijpend Lezen tekst: 15 Gel maken

12:15 - 12:30 Online dagafsluiting / huiswerk nakijken BL Foutentekst 3

 

Donderdag : 

08.30 - 09:00 Lezen / typen

09:00 - 10:15 Online les - Dagopening & Rekenen

09:00 - 10:15 Rekenen  B5 : Toets 1

10:15 - 10:45 pauze

10:45 - 12:00 Online les Taal & Spelling

10:45 - 12:00 Taal Actief  Taal verwerken T5 W4: herhalingsles 20: samengesteld werkwoord

                      Spelling Verwerken T5 W4 Plusblad 1

12:00 - 12:45 pauze

12:45 - 13:15 Nieuwsbegrip Woorden 

13:15 - 13:45 Werken aan de KLAAR opdrachten

13:45 - 14:15 Muiswerk Rekenen

14:15 - 14:45 Online dag afsluiting / Huiswerk nakijken Breuken les 6  en het oefenblad wat daar na komt / / Metriek 16

 

Vrijdag : 

08:00 - 08:30 Lezen

09:00 - 10:15 Online les - Dagopening & Rekenen

09:00 - 10:15 Rekenen  B5 Toets 2

10:15 - 10:45 pauze

10:45 - 12:00 Online les Taal & Spelling

10:45 - 12:00 Taal verwerken T5 W1-2-3 Alles maken wat nog open staat, Klaar? --> eigen taken maken of oefenen woordenschat extra t/m week4

Spelling verwerken T5 WK 4 Plusblad 2 maken. Spelling speciaal t/m week 4 

12:00 - 12:45 pauze

12:45 - 13:15 Toets Meander

13:15 - 13:45 Nieuwsbegrip Andere tekstsoort

13:45 - 14:15 Muiswerk naar keuze

14:15 - 14.45 Online dag afsluiting 


KLAAR OPDRACHTEN

Meander Topografie Thema 3 BASIS stap 4 alles maken

Spelling oefenen: Th5 alles af en eigen taken

Woordenschat Extra: Th 5 t/m week 4 alles af

Schrijven: 2 bladzijdes maken

Muiswerk (werk eerst aan je takenmappen) 


HUISWERK

Dinsdag: Taal Th 5 les 9

Woensdag: BL Foutentekst 3

Donderdag: Metriek les 16

Vrijdag: Toets  Meander Thema 3

Afspraken thuiswerken

Online lessen zijn verplicht

Elke dag om 09:00 uur en om 10:15 uur zit je klaar voor de online-les

Zorg dat je je kladschrift, je regelmapje enzovoorts klaar hebt liggen

Elke dag om 14.30 uur zit ja klaar voor de klassikale dag-afsluiting


Teamsbellen

Tijdens de les: Je microfoon staat uit, tenzij je de beurt krijgt

Je kunt aangeven dat je een vraag hebt via de vraagknop

Gedurende de lestijd wordt niet gechat met klasgenootjes


Rekenen

Blauwe rekenaars maken zwarte sommen, blauwe sommen en de verdiepingsvraag

Overige leerlingen maken zwart, blauw en tempodifferentiatie (tot 10 uur) Na 10 uur maak je de tempo differentiatie niet meer


Deadline inleveren werk

Rekenen, taal en Spelling zijn om 12 uur af

Nieuwsbegrip en de oriëntatie-vakken zijn om 14 uur af

 

Extra opdrachten:

Kilik hier voor de drama opdracht van juf Mechteld

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------