Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Thuiswerk  >  Groep 5

Thuiswerkpagina Groep 5

Lieve kinderen,
Na de kerstvakantie gaan we thuiswerken. Op deze pagina lees je het Thuiswerkprogramma voor jouw groep.

 

Zelfstudie

Doorloop je de taken snel en vind je het leuk je verder te verdiepen, kies dan een zelfstudie hieronder: 
Ruimtevaart - Sterrenpraatjes -Team Talento - Creatief - Programmeren Leren Mediteren - Technisch schrijven - Kunst mer Car

 

Vragen? 
Je weet ons te bereiken via Teams. Je kan ons ook mailen via de mailknop in Miloo .Lukt het niet, vraag dan je ouders om een bericht via Parro te sturen. Succes! 

Weekprogramma 5

Weekprogramma groep 5 

Lesweek 20
maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari

Maandag :  

08:30 – 09:00 Oefenboek Begrijpend lezen. Foutentekst 9, We bespreken de antwoorden tijdens de dagopening. 

09:00 – 09:20 Online les dagopening & rekenen 

09:20 – 10:15 uur Rekenen Blok 5 les 14 (Je rekent met deelsommen in een verhaaltje) Snel klaar met de rekenles? Ga naar Muiswerk, rekenen op maat 5 of oefen met tafels.

10:15 - 10:45 Pauze. Kijk je het Jeugdjournaal en ga je even naar buiten?

10:45 - 12:00 Online les Woordenschat Extra &  Speciale Spelling:

Woordenschat Extra: Thema 1, week 1 & 2

Speciale Spelling: Thema 1, week 1 t/m 3, les 2 & 4

12:00 - 12:30 Pauze, ga je ook even naar buiten?

12:30 – 13:15 Online les: gym & dictee. Pak je schrift of een los blaadje. Je stuurt verplicht een foto naar de meester of juf.

13:15 – 14:15 Opstel: Schrijf een opstel over je droombaan. Wat wil je later worden?

Maak ook een tekening. 

14:15 Online les dag afsluiting 

 

Extra opdracht : Je mag deze extra opdracht doen als je er tijd voor hebt. Het is niet verplicht. 

Ga naar de site hieronder en doe de quiz!

https://umu.nl/museum-online/quiz-rariteitenkabinet/

Een rariteitenkabinet is een verzameling van bijzondere objecten (rariteiten). Vaak staan deze objecten tentoongesteld in kunstkasten. In de 16e, de 17e en de 18e eeuw was het erg populair. In die tijd was er namelijk meer contact met exotische oorden. Ook nam de interesse voor (fabel)dieren en planten toe. Geleerden, kooplieden en vorsten hadden vaak een verzameling van deze rariteiten.

 

Dinsdag :  

08:30 - 09:00 lezen + Ralfi groepje met juf Steffie & juf Vivian 

09:00 - 09:20 Online les  Dagopening & Rekenen 

09:20 - 10:15 Rekenen Blok 5, les 15 (Weet je nog?) Snel klaar met de rekenles? Ga naar Muiswerk, rekenen op maat 5 of oefen met tafels.

Verlengde instructiegroepje juf Nienke/Vivian 

10:15 - 10:45 Pauze. Kijk je het Jeugdjournaal en ga je even naar buiten? 

10:45 – 12:00 Online les Woordenschat Extra &  Speciale Spelling

Woordenschat Extra: Thema 1, week 3 & 4

Speciale Spelling: Thema 1, week 1 t/m 3, les 6 & 8

Verlengde instructiegroepje juf Nienke/Vivian 

 12:00 - 12:30 Pauze, ga ook even naar buiten?

12:30 – 14:00 Nieuwsbegrip, via Miloo naar Nieuwsbegrip. Je maakt Basisles, Andere Tekstsoort, Woorden, Filmpje en Squla quiz.  

14:15 -  Online les dag afsluiting

12:30 – 14:00 Juf Nienke kan contact met je opnemen om te flitsen of voor extra uitleg 

 

Extra opdracht:  Je mag deze extra opdracht doen als je er tijd voor hebt. Het is niet verplicht.

Hoe ziet je familie eruit? Maak een tekening van je familiestamboom.

 

Woensdag :  

08:30 - 09:00 Oefenboek Begrijpend lezen. Gatentekst 10, We bespreken de antwoorden tijdens de dagopening. 

09:00 - 09:20 Online les - Dagopening & Rekenen 

09:20 - 10:15 Rekenen Blok 5, les 16 Test jezelf (Je herhaalt de doelen van dit blok)

Snel klaar met de rekenles? Ga naar Muiswerk, rekenen op maat 5 of oefen met tafels.

09:30 - 09:45  Online les gym met meester Bernard

10:15 - 10:45 Pauze Kijk je het Jeugdjournaal en ga je even naar buiten? 

10:45 – 12:00 Online les Taal, Dictee & Engels

Taal: Maak een foto waarop je een spreekwoord uitbeeldt.  

Engels: Schrijf een Engelse brief aan je juf of meester.

12:00 - 12:15 Schrijven 1 bladzijde 

12:15 Online les dag afsluiting 

 

Extra opdracht: Je mag deze extra opdracht doen als je er tijd voor hebt. Het is niet verplicht. 

Maak je speurtocht voor familieleden of vrienden door je eigen huis.

 

Donderdag :  

08:30 - 09:00 Oefenboek Begrijpend lezen. Tekstbegriptekst 10, We bespreken de antwoorden tijdens de dagopening. 

09:00 - 09:20 Online les - Dagopening & Rekenen 

09:20 - 10:15 Rekenen Blok 5, les 17 Maatwerk (Je herhaalt de doelen van dit blok) 

Snel klaar met de rekenles? Ga naar Muiswerk, rekenen op maat 5 of oefen met tafels.

10:15 - 10:45 Pauze. Kijk je het Jeugdjournaal en ga je even naar buiten? 

10:45 – 12:00 Online les Woordenschat Extra &  Speciale Spelling

Woordenschat Extra: Thema 2, week 1 & 2

Speciale Spelling: Thema 1, week 1 t/m 3, les 10 & 12

12:00 - 12:30 pauze 

12:45 - 13:45 Online les Naut in groepjes Thema 4 les 1 (Je leert over de begrippen techniek en uitvinding) 

13:45 - 14:15 Maatwerk uit je rode mapje of Muiswerk. 

14:15 Online les dag afsluiting 

 

Extra opdracht: Je mag deze extra opdracht doen als je er tijd voor hebt. Het is niet verplicht. 

Maak een korte Powerpoint van maximaal 5 minuten die je online zou willen presenteren.

 

Vrijdag :  

08:30 - 09:00 lezen + Ralfi lezen met juf Steffie en juf Vivian 

09:00 - 09:20 Online les - Dagopening & Rekenen 

09:20 - 10:15 Rekenen Blok 5 les 17 Pluswerk (Je gaat splitsend vermenigvuldigen, optellen en rekenen met geld) 

Snel klaar met de rekenles? Ga naar Muiswerk, rekenen op maat 5 of oefen met tafels.

Verlengde instructiegroepje juf Vivian 

10:15 - 10:45 Pauze. Kijk je het Jeugdjournaal en ga je even naar buiten?

10:45 – 12:00 Online les Woordenschat Extra &  Speciale Spelling

Woordenschat Extra: Thema 2, week 3 & 4

Speciale Spelling: Thema 1, week 4 , les 13/14/15

Verlengde instructiegroepje juf Vivian 

12:00 - 12:30 Pauze 

12:30 – 14:15 Knutselopdracht: Maak een collage waarbij je gebruikt van geknipt of gescheurd papier die je met lijm op een vel papier plakt. Je stuurt de foto via Parro.

14:15 Online les - Dag afsluiting: Woordbingo. Verzin 3 woorden van 6 letters.

 

Afspraken thuiswerken

Online lessen zijn verplicht
Elke dag om 09:00 uur en om 10:45 uur zit je klaar voor de online-les.

Zorg dat je je kladschrift, je regelmapje enzovoorts klaar hebt liggen.

Elke dag om 14.15 uur zit je klaar voor de klassikale dag afsluiting.


Teamsbellen

Tijdens de online les: Je microfoon staat uit, tenzij je de beurt krijgt.

Gedurende de ochtend wordt niet gechat met klasgenootjes.

 

Deadline inleveren werk

Rekenen, taal en Spelling zijn om 12 uur af.

Nieuwsbegrip en de oriëntatie-vakken zijn om 14:15 uur af. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------