Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 7

Huiswerk groep 7

Lesweek 37

maandag 17 juni tot en met vrijdag 21 juni

Maandag: Nieuwsbegrip Controle: Woorden en Andere Tekstsoort
7A Schoolfotograaf: Portret en Broertjes/Zusjes
7B Schoolfotograaf: Groepsfoto

Dinsdag: Spelling Thema 8 Les 12 & Taal Verkennen Thema 8 Les 9 en Redactiesommen 29
7A Schoolfotograaf: Groepsfoto
7B Schoolfotograaf: Portret en Broertjes/Zusjes

Woensdag:  Toets Ontleden Zinsdelen: pv, wwgez, ond, lv, mv, bep (t) en bep (p)

Donderdag: Rekenen 53

Vrijdag: Toets Topo Thema 5 Stap 5

Actueel deze week

Spellingkaarten: Thema 8 week 4: Herhalen week 1 t/m 3

Woordenschatkaarten:  Thema 8 week 4Herhalen week 1 t/m 3

Taal Verkennen Instapkaarten: Thema 8 week 4: Herhalen Week 1 en 2

Vergeet ook niet de volgende onderdelen die bij het huiswerk horen: 

Nieuwsbegrip: EHBO: thuis op de computer. Woorden en Andere Tekstsoort.

Zorg dat je etui in orde is.

 

4 april: Theoretisch verkeersexamen
Leer de Verkeersafspraken
Leer de Verkeersbegrippen
Leer de Verkeersborden
Er zijn ook nog drie oefenexamens

27 mei: Praktisch verkeersexamen
Zorg dat je fiets in orde is volgens deze checklist
Check de route Bezuidenhout en de beheersingsproef
Zorg dat je 27 mei met je fiets naar school komt!