Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 7

Huiswerk groep 7

Lesweek 38
maandag 29 juni t/m vrijdag 03 juli

Maandag: Theoretisch Verkeersexamen https://examen.vvn.nl/oefenen

Dinsdag: Spelling Th. 7 les 6 extra oefenen + Taal Verk. Th. 7 les 4 extra oef. + Redactiesom 26

Woensdag: Toets Werkwoorden

Donderdag: Spelling Th. 7 les 10 extra oef. + Werkwoordpakket 9 Verleden tijd + Rekenen blz. 40 + 41

Vrijdag: Toets Meander Thema 5

 

Actueel deze week

Taal Actief - Woordenschat, Spelling & Grammatica
Momenteel zijn we bij Thema 8 Week 2 In onderstaande themaboekjes leest u per thema waar de kinderen in week 1 t/m 3 aan werken voor de vakgebieden spelling, taal en woordenschat. Week 4 is een herhaalweek. 
Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets, een woordenschattoets, een woorden- en een zinnendictee

Thema 1Thema 2Thema 3, Thema 4, 
Thema 5Thema 6Thema 7Thema 8

De kinderen hebben miv schooljaar 20/21 een papieren exemplaar van de themaboekjes in hun la en mogen deze mee naar huis nemen ter ondersteuning bij het taalhuiswerk


Rekenen
Momenteel zijn we bij Blok 8 week 3. In onderstaande ouderbrieven leest u per blok waar de kinderen aan werken. Ook wordt uitgelegd volgens welke strategie een som wordt opgelost. Deel deze link vooral ook met eventueel buitenschool begeleiders:

Blok 1Blok 2, Blok 3Blok 4, Blok 5Blok 6Blok 7Blok 8Blok 9

 

Extra oefenen
Muiswerk -  Nieuwsbegrip - Ambrasoft