Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 7

Huiswerk groep 7

Lesweek 9 - maandag 02 november t/m vrijdag 06 november

Maandag: -

Dinsdag:  ORANJE - Redactiesommen 7

Woensdag: TOETS - Werkwoorden Persoonsvorm vervoegen in TT en VT

Donderdag: GEEL - 5 + 6

Vrijdag: TOETS - Natuur Thema 1

Welkom in groep 7 | Basisschool De Bron Soest

Downloads

Oriëntatievakken

Geschiedenis H1 Samenvatting - Begrippen
Geschiedenis H2 Samenvatting - Begrippen 
Geschiedenis H3 Samenvatting - Begrippen
Geschiedenis H4 Samenvatting Begrippen
Geschiedenis H5 Samenvatting - Begrippen

Naut - Samenvattingen Groep 7 

Meander - Samenvattingen Groep 7

Topografie
Kaart 1 - Kaart 2 - Kaart 3 - Kaart 4 - Kaart 5 
Kaart 6 - Kaart 7 - Kaart 8 - Kaart 9 - Kaart 10

 

Rekenen
Doelenbladen : 
Blok 1Blok 2, Blok 3Blok 4, Blok 5Blok 6Blok 7, Blok 8Blok 9

Ouderbrieven : 
Blok 1Blok 2, Blok 3Blok 4, Blok 5Blok 6Blok 7Blok 8Blok 9

 

Taal

Thema 1Thema 2Thema 3, Thema 4, 
Thema 5Thema 6Thema 7Thema 8

Hulpkaarten Taal algemeen
Taal Verkennen Hulpkaarten Groep 7 
Deze kaarten zijn niet gebonden aan een thema. Ze komen goed van pas bij het ontleden.

Verkeer :
Verkeersafspraken VVN
Verkeersbegrippen VVN
Verkeersborden VVN

Route Fietsexamen
Plattegrond beheersproef
Checklist Fietskeuring
Verkeersborden

Actueel deze week

Taal Actief - Woordenschat, Spelling & Grammatica
Momenteel zijn we bij Thema 3 Week 1. In de Themaboekjes (zie downloads links) leest u per thema waar de kinderen in week 1 t/m 3 aan werken voor de vakgebieden spelling, taal en woordenschat. Week 4 is een herhaalweek. 
Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets, een woordenschattoets, een woorden- en een zinnendictee

De kinderen hebben miv schooljaar 20/21 een papieren exemplaar van de Themaboekjes in hun la en mogen deze mee naar huis nemen ter ondersteuning bij het taalhuiswerk.


Rekenen - Getal & Ruimte
Momenteel zijn we bij Blok 3 week 1. In ouderbrieven (linkerkolom) leest u per blok waar de kinderen aan werken. Ook wordt uitgelegd volgens welke strategie een som wordt opgelost. Deel deze link vooral ook met eventueel buitenschool begeleiders.

 

Extra oefenen
Muiswerk -  Nieuwsbegrip - Ambrasoft