Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 6

Huiswerk Groep 6

Lesweek 5
Maandag 28 september t/m Vrijdag 02 oktober

Maandag :  -

Dinsdag :-

Woensdag : Maken: Taal Thema 2 les 2 + Gatentekst tekst 2 maken

Donderdag Toets Woordenschat les 1 t/m 4 leren

Vrijdag : 

Actueel deze lesweek

Taal Actief - Woordenschat, Spelling & Grammatica
Momenteel zijn we bij Thema 2 Week 1 In onderstaande themaboekjes leest u per thema waar de kinderen in week 1 t/m 3 aan werken voor de vakgebieden spelling, taal en woordenschat. Week 4 is een herhaalweek. 
Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets, een woordenschattoets, een woorden- en een zinnendictee

Thema 1, Thema 2, Thema 3, Thema 4Thema 5, Thema 6, Thema 7, Thema 8

De kinderen hebben een papieren exemplaar van de themaboekjes in hun la en mogen deze mee naar huis nemen ter ondersteuning bij het taalhuiswerk

Rekenen
Momenteel zijn we bij Blok 2 week 1 In onderstaande ouderbrieven leest u per blok waar de kinderen aan werken. Ook wordt uitgelegd volgens welke strategie een som wordt opgelost. Deel deze link vooral ook met eventueel buitenschool begeleiders:

Blok 1Blok 2Blok 3Blok 4Blok 5Blok 6Blok 7Blok 8Blok 9

Extra oefenen
Muiswerk -  Ticken.nl Nieuwsbegrip - Ambrasoft 

 

Zelfstudie
Doorloop je de taken snel en vind je het leuk je verder te verdiepen, kies dan een zelfstudie hieronder: 
Ruimtevaart - Sterrenpraatjes -Team Talento - Creatief - Programmeren Leren Mediteren - Technisch schrijven - Kunst mer Car