Terug naar het beginscherm            
Leerlingen  >  Huiswerk  >  Groep 8

Huiswerk groep 8

Lesweek 31
maandag 22 april t/m vrijdag 26 april

 

Maandag : Tweede Paasdag

Dinsdag : Wilhelmus kennen (2 coupletten)

Woensdag: - 

Donderdag : toets Geschiedenis H4

Vrijdag: -

 

Vrijdag 26 april: Inleveren Interview

Maandag 13 mei: uiterste inleverdatum interview

 

Actueel deze week

Spellingkaarten : Herhaal alle categorieën middels de spellingkaarten! 

Taal Verkennen kaarten


Woordenschatkaarten : 

 

De taal verkennen hulpkaarten zijn te vinden op de site onder: 

Leerlingen - Downloads: of HIER