Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsberichten

Intussen in groep 8

maandag 26 oktober 2015/Categorieën: Verslag

Op de bovengang wordt hard gewerkt. De achtstegroepers zijn al goed gewend aan hun status aparte als oudsten van de school. Ze helpen bij het rondbrengen van de melk en leiden iedere ochtend het parkeren van de fietsen in goede banen. Naast deze waardevolle bijdrage aan de schoolorganisatie wordt natuurlijk hard toegewerkt naar de grote overstap naar het voortgezet onderwijs. 

In de week voor de herfstvakantie hebben de kinderen geoefend voor de eindtoets. Zo maken we de leerlingen vertrouwd met de opgaven. Omdat we de toets helemaal nabespreken, krijgen de kinderen ook goed inzicht in de vakgebieden die zij extra aandacht kunnen geven. Deze week staat het reguliere programma weer op het rooster. We werken hard aan de kernvakken taal en rekenen en zetten daarnaast vanzelfsprekend in op de brede ontwikkeling van het kind. Ook een achtstegroeper is immers zoveel meer dan taal en rekenen. Wie weet welke talenten hen in de toekomst het best van pas zullen komen? We zullen hen met interesse volgen. 
Intussen zijn de juffen van 8 met de intern begeleider en de directie in gesprek over de wijze waarop wij willen omgaan met de plicht het gegeven schooladvies te heroverwegen als het toetsadvies dat uit de eindtoets rolt, hoger is. Wij signaleren dat veel leerlingen een toetstraining volgen en weten uit ervaring dat dit kan leiden tot een enigszins vertekend beeld. Doen wij deze kinderen recht als wij hun advies ophogen? Tegelijk zijn wij een school die werkt vanuit hoge verwachtingen. We zullen ons beleid in dezen daarom jaarlijks goed onder de loep nemen en herzien als de kennis van nu daar aanleiding toe geeft. Mede in dat licht volgen wij de schoolcarrière van onze leerlingen goed in het voortgezet onderwijs.