Terug naar het beginscherm            
Actueel  >  Agenda & Roosters  >  Vakanties 2020 2021

Vakantieplanning 2020 - 2021

Het bestuurlijk platform regio Haaglanden heeft (nog g)een vakantieregeling voor 2020 -2021 vastgesteld. 

Studiedag 1             
Prinsjesdag             
Herfstvakantie       
Kerstvakantie         
Studiedag 2              
Voorjaarsvakantie  
Studiedag 3             
Paasweekend         
Meivakantie           
Hemelvaart             
Studiedag 4             
2e Pinksterdag      
Zomervakantie       

V.w.b. de reikwijdte van de regeling is afgesproken om aansluiting te zoeken bij de geografische grenzen van het samenwerkingsverband po (en vo), nml. de gemeentes Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en de regeling van toepassing te verklaren op de scholen in die gemeentes.